เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิกx


เข้าสู่ระบบ
กรอก Email
กรอก Password
หรือ

สมัครสมาชิก x


คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
อีเมล
รหัสผ่าน
รูปถ่ายหน้าตรง
เบอร์โทรศัพท์

ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต สังกัด/หน่วยงานสาขาสังคมศึกษาฯ

ตำแหน่ง  
อาจารย์สาธิต
  สังกัด/หน่วยงาน
  
สาขาสังคมศึกษาฯ

จำนวนรับสมัคร 
1  อัตรา
 
ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 08-07-2024 08:30 ถึง 15-07-2024 16:30 น.
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต สังกัด/หน่วยงานรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา (พลศึกษา)

ตำแหน่ง  
อาจารย์สาธิต
  สังกัด/หน่วยงาน
  
รูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา (พลศึกษา)

จำนวนรับสมัคร 
1  อัตรา
 
ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 02-07-2024 11:00 ถึง 25-07-2024 16:30 น.
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด/หน่วยงานสาขาภาษาตะวันตก

ตำแหน่ง  
นักจัดการงานทั่วไป
  สังกัด/หน่วยงาน
  
สาขาภาษาตะวันตก

จำนวนรับสมัคร 
1  อัตรา
 
ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 19-06-2024 08:30 ถึง 18-07-2024 16:30 น.
รับสมัครงาน ตำแหน่ง
สังกัด/หน่วยงาน


ตำแหน่ง 

สังกัด/หน่วยงาน 
 จำนวนรับสมัคร 
 คน
หลักฐานที่ใช้สมัคร
# รายการหลักฐานประกอบการสมัคร
1 สำเนาทะเบียนบ้าน
2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3 สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
4 เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา, หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
เอกสารประกาศ 
ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
เบอร์ติดต่อ 
อีเมล 

ผู้เข้าชม